Uitnodiging woensdag 23 mei

UITNODIGING

Woensdag 23 mei 2018 van 14.00 – 16.30 uur organiseer ik een middag met het thema:

 

PINKSTEREN HET FEEST VAN DE H.GEEST 

 

Onze helper die gezonden is en ons helpt de juiste keuzes te maken in ons leven. Onze ogen en harten niet langer te sluiten voor het onrecht, het klimaat en de rampen in de wereld.

Hij helpt ons te leven vanuit de zeven gaven van de H. Geest:
 

wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, vreugde en liefde

 

Iedereen is weer van harte welkom deze middag!

aanmelden: johannatolenaars[at]hotmail.com

Uitnodiging 25 april

Woensdag 25 april 2018 van 14.00 – 16.30 uur is er weer een Ontmoetingsbijeenkomst met het thema:

DE TOEKOMSTIGE STAD

Welke voorwaarden zijn belangrijk om in de stad mensen te laten wonen met verschillende achtergronden en toch iedereen de ruimte te geven zich te ontwikkelen zonder dat er sprake is van segregatie van de bevolkingsgroepen in de wijken/buurten van de stad.

We gaan deze middag met elkaar dieper in op het scheppen van deze voorwaarden.

Na de pauze is er ook een doe- activiteit , het in kaart brengen van de stad.

Iedereen is weer van harte welkom ! Johanna Tolenaars spiritueel begeleider

Ontmoeting woensdag 21 maart

UITNODIGING

Voor de bijeenkomst van woensdagmiddag 21 maart 2017 van 14.00 – 16.30 uur.

Het thema van deze middag is:

HET GOEDE EN HET WARE

Hoe kunnen wij dit in deze tijd borgen en behoeden?

We gaan op zoek naar deze waarden vanuit de Christelijke Spiritualiteit en het springlevende Paasgebeuren. Na de pauze is er een doe-activiteit, we gaan met elkaar op een natuurlijke manier Paaseieren versieren met plantjes en bloemen uit eigen tuin.

Iedereen is weer van harte welkom!

Organisatie : Johanna Tolenaars, spiritueel begeleider

Ontmoeting woensdag 21 februari

Op woensdag 21 februari is er een Ontmoeting van De Witte Hoeksteen van 14.00- 16.30 uur .

Deze middag gaan we met elkaar aandacht besteden aan:

WAAR ZIJN WIJ AAN VERSLAAFD?

Verslaving in allerlei vormen, wat doet dat met ons en hoe kunnen wij het leren beheersen.

We staan ook stil bij de vastentijd en het reinigen van ons lichaam en onze geest .

Na de pauze is er een doe- activiteit , we gaan vilten met het voorjaar als uitgangspunt.

Organisatie: Johanna Tolenaars – van Groesen spiritueel begeleider

Iedereen is weer van harte welkom!

Graag aanmelden

johannatolenaars[at]hotmail.com

 

Het licht in deze wereld

Onder deze titel is er een bijeenkomst georganiseerd op woensdag 24 januari 2018 van 14.00 – 16.30 uur.
Met Kerstmis hebben wij de geboorte van Christus het licht van deze wereld gevierd en dat licht heeft zich met Driekoningen geopenbaard. Na nieuwjaar zien wij dat de dagen weer gaan lengen en het licht weer terugkeert , begin februari vieren wij een ander lichtfeest dat van Maria Lichtmis , Maria vrouw en moeder,
zij is van grote spirituele betekenis voor de ontwikkeling van onze wereld in het verleden nu en in de toekomst.

Om dat te vieren gaan wij deze middag het licht centraal stellen zodat er minder duisternis is en alles aan het licht wordt gebracht wat nu nog verborgen is.

Er is deze middag ook een doe- activiteit , wij gaan kaarsen maken in verschillende vormen en kleuren van oude kaarsresten die zijn overgebleven van het vorig jaar.

Jullie worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn
Johanna Tolenaars spiritueel begeleider

Uitnodiging woensdag 20 december 2017

Woensdag 20 DECEMBER is er weer een bijeenkomst van de groep. Vanaf 16.00 uur. Deze middag staat in het teken van Kerstmis.

He thema is: De GEBOORTE VAN CHRISTUS IN ONS HART

Er is een Kerstverhaal, we zingen kerstliedjes, er is stemmige muziek en als afsluiting een gezamenlijke maaltijd met elkaar in een gezellige, huiselijke sfeer.

Iedereen is welkom

HOE KUNNEN WIJ ONTSPANNEN IN HET LEVEN STAAN

vanuit Christelijke  Spiritualiteit in het dagelijkse leven.
Johanna Tolenaars spiritueel begeleider
woensdag 22 november 14.00 – 16.30 uur.
iedereen van harte welkom!

Bijeenkomst woensdag 25 oktober

Bijeenkomst Ontmoetingsgroep Christelijke  Spiritualiteit in het dagelijkse leven

op woensdag 25 oktober van 14.00 – 16.30 uur

het Thema is:

GELIJKWAARDIGHEID

Dit onderwerp gaan wij behandelen vanuit verschillende invalshoeken, wat doet het met mensen als zij op een gelijkwaardige manier behandeld worden?

Iedereen is weer van harte welkom!

Johanna Tolenaars
spiritueel begeleider