De Witte Hoeksteen

Praktijk voor christelijke spiritualiteit en levensloop

 

 

pasen 2022

 

Vastentijd als voorbereidingstijd op weg naar PASEN

 

De weg die wij gaan is een lange weg en niet zonder problemen het is ook een lijdensweg, dat hebben wij allemaal mogen ervaren in de afgelopen jaren van de Pandemie.

 

We hebben er als het goed is van geleerd hoe we ons door de moeilijkheden heen hebben geslagen en onze rug recht hebben gehouden en zijn blijven staan in onze overtuiging.

 

Dat we willen leven in waarheid en dat iedereen er toe doet, dat we de kloof tussen arm er rijk, vrouw en man niet in stand houden en vergroten. Dat wij de woorden “ik ben de weg, de waarheid en het leven“ in praktijk brengen, hoe moeilijk dat soms ook is, als voorbereiding op weg naar Pasen.

 

Johanna

 

 

Ik geef begeleiding en hulp bij levensvragen voor individuele mensen of groepen.

Advies en begeleiding op afspraak .

Bijeenkomsten over de vragen van deze tijd ook op verzoek.

Vanuit de vrijheid van het juiste handelen, inzicht krijgen in je levensweg, vertrouwen op een verbetering van je leven door je onwetendheid om te zetten in verantwoordelijkheid en het maken van de juiste keuzes.

De Witte Hoeksteen

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

 

 

De Witte Hoeksteen bestaat al vanaf 2007 maar is nu aangepast aan de vragen van deze tijd. Zoals:

Wat is Vrijheid?

Vrede en rust, hoe kan ik dit bereiken?

Op wie mag ik vertrouwen?

Schepping en klimaat, wat gebeurt er met onze aarde?

Verantwoordelijkheid nemen, hoe doe ik dat?

Wat is Waarheid?

Het Eeuwig leven bezitten

 

Johanna Tolenaars