De Witte Hoeksteen

Praktijk voor christelijke spiritualiteit en levensloop

 

 

Vastentijd is viertigdagentijd 2021

 

"Het kwaad kan overwinnen als goede mensen niet ingrijpen"

 

Tijdens de vastentijd krijgen we extra tijd om ons te bezinnen op de vraag: in wat voor tijd leven wij?

 

Door de coronacrisis hebben wij daar ruim de gelegenheid voor gekregen, maar nu we ons gaan voorbereiden op het Paasgebeuren is daar een extra dimensie bijgekomen.

Wij kijken uit naar Zijn Rijk hier op aarde.

Het wereldwijd lijden van mensen door de pandemie leert ons dat er veel meer bestaat tussen hemel en aarde.

 

Deze lijdenstijd, de tijd van stilte en bezinning, geeft ons inzicht in de huidige gang van zaken en laat ons het menselijk egoisme zien in zijn meest ernstige vorm en wat dat tot gevolg heeft. Als we dat onder ogen willen zien en ons daar vrij van maken krijgen wij weer nieuwe hoop voor het goede in de wereld.

 

Johanna

 

 

Ik geef begeleiding en hulp bij levensvragen voor individuele mensen of groepen.

Advies en begeleiding op afspraak .

Bijeenkomsten over de vragen van deze tijd ook op verzoek.

Vanuit de vrijheid van het juiste handelen, inzicht krijgen in je levensweg, vertrouwen op een verbetering van je leven door je onwetendheid om te zetten in verantwoordelijkheid en het maken van de juiste keuzes.

De Witte Hoeksteen

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

 

 

De Witte Hoeksteen bestaat al vanaf 2007 maar is nu aangepast aan de vragen van deze tijd. Zoals:

Wat is Vrijheid?

Vrede en rust, hoe kan ik dit bereiken?

Op wie mag ik vertrouwen?

Schepping en klimaat, wat gebeurt er met onze aarde?

Verantwoordelijkheid nemen, hoe doe ik dat?

Wat is Waarheid?

Het Eeuwig leven bezitten

 

Johanna Tolenaars