Het licht in deze wereld

Onder deze titel is er een bijeenkomst georganiseerd op woensdag 24 januari 2018 van 14.00 – 16.30 uur.
Met Kerstmis hebben wij de geboorte van Christus het licht van deze wereld gevierd en dat licht heeft zich met Driekoningen geopenbaard. Na nieuwjaar zien wij dat de dagen weer gaan lengen en het licht weer terugkeert , begin februari vieren wij een ander lichtfeest dat van Maria Lichtmis , Maria vrouw en moeder,
zij is van grote spirituele betekenis voor de ontwikkeling van onze wereld in het verleden nu en in de toekomst.

Om dat te vieren gaan wij deze middag het licht centraal stellen zodat er minder duisternis is en alles aan het licht wordt gebracht wat nu nog verborgen is.

Er is deze middag ook een doe- activiteit , wij gaan kaarsen maken in verschillende vormen en kleuren van oude kaarsresten die zijn overgebleven van het vorig jaar.

Jullie worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn
Johanna Tolenaars spiritueel begeleider

Graag aanmelden:
johannatolenaars@hotmail.com

Uitnodiging woensdag 20 december 2017

Woensdag 20 DECEMBER is er weer een bijeenkomst van de groep. Vanaf 16.00 uur. Deze middag staat in het teken van Kerstmis.

He thema is: De GEBOORTE VAN CHRISTUS IN ONS HART

Er is een Kerstverhaal, we zingen kerstliedjes, er is stemmige muziek en als afsluiting een gezamenlijke maaltijd met elkaar in een gezellige, huiselijke sfeer.

Iedereen is welkom

HOE KUNNEN WIJ ONTSPANNEN IN HET LEVEN STAAN

vanuit Christelijke  Spiritualiteit in het dagelijkse leven.
Johanna Tolenaars spiritueel begeleider
woensdag 22 november 14.00 – 16.30 uur.
iedereen van harte welkom!

Bijeenkomst woensdag 25 oktober

Bijeenkomst Ontmoetingsgroep Christelijke  Spiritualiteit in het dagelijkse leven

op woensdag 25 oktober van 14.00 – 16.30 uur

het Thema is:

GELIJKWAARDIGHEID

Dit onderwerp gaan wij behandelen vanuit verschillende invalshoeken, wat doet het met mensen als zij op een gelijkwaardige manier behandeld worden?

Iedereen is weer van harte welkom!

Johanna Tolenaars
spiritueel begeleider