De Witte Hoeksteen

Praktijk voor christelijke spiritualiteit en levensloop

 

 

advent 2021

 

Advent als voorbereiding op het Kerstfeest, de komst van christus

 

Advent begint op 28 november, dan steken wij de eerste kaars aan om licht te brengen in de wereld, maar het licht van Advent komt ook naar de wereld.

 

Dat kunnen wij nu al ervaren in de natuur, het gouden herfstlicht schijnt tussen het minder wordende herfstblad aan de bomen.

 

Advent is een tijd van inkeer en verandering, het leert ons uit onze comfort zone te stappen en ons af te vragen: wat wij willen veranderen en anders kunnen doen om ons voor te bereiden op de geboorte van Christus in ons hart.

 

Onze tijd waarin wij nu leven laat ons ook inzien dat er een verandering gaande is die zich voltrekt in onze wereld en waar wij geen invloed op hebben. Laten wij ons daar in deze Adventstijd op voorbereiden.

 

Johanna

 

 

Ik geef begeleiding en hulp bij levensvragen voor individuele mensen of groepen.

Advies en begeleiding op afspraak .

Bijeenkomsten over de vragen van deze tijd ook op verzoek.

Vanuit de vrijheid van het juiste handelen, inzicht krijgen in je levensweg, vertrouwen op een verbetering van je leven door je onwetendheid om te zetten in verantwoordelijkheid en het maken van de juiste keuzes.

De Witte Hoeksteen

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

 

 

De Witte Hoeksteen bestaat al vanaf 2007 maar is nu aangepast aan de vragen van deze tijd. Zoals:

Wat is Vrijheid?

Vrede en rust, hoe kan ik dit bereiken?

Op wie mag ik vertrouwen?

Schepping en klimaat, wat gebeurt er met onze aarde?

Verantwoordelijkheid nemen, hoe doe ik dat?

Wat is Waarheid?

Het Eeuwig leven bezitten

 

Johanna Tolenaars