De Witte Hoeksteen
Praktijk voor christelijke spiritualiteit en levensloop


Ik geef begeleiding en hulp bij levensvragen voor individuele mensen of groepen.
Advies en begeleiding op afspraak .
Bijeenkomsten over de vragen van deze tijd ook op verzoek.


Vanuit de vrijheid van het juiste handelen, inzicht krijgen in je levensweg, vertrouwen op een verbetering van je leven door je onwetendheid om te zetten in verantwoordelijkheid en het maken van de juiste keuzes om zo je leven te verbeteren.


De Witte Hoeksteen
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.

(Openbaring 2 -17)

 

De Witte Hoeksteen bestaat al vanaf 2007 maar is nu aangepast aan de vragen
van deze tijd.
Vragen zijn:
Wat is Vrijheid
Vrede en rust, hoe kan ik dit bereiken
Op wie mag ik vertrouwen
Schepping en klimaat, wat gebeurt er met onze aarde
Verantwoordelijkheid nemen hoe doe ik dat 
Wat is Waarheid
Het Eeuwig leven bezitten
 

Johanna Tolenaars